taxitaianphat.com là một website giới thiệu về dịch vụ vận tải chở hàng, chuyển nhà tại Buôn Ma Thuột

Dưới đây là các điều khoản bạn đồng ý bất cứ khi nào bạn sử dụng taxitaianphat.com hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi.

Từ chối trách nhiệm

Để đưa đến một dịch vụ vận tải chất lượng tại Buôn Ma Thuột, An Phát không chịu trách nhiệm với các đơn vị giả mạo, lấy thương hiệu An Phát để kinh doanh trái phép. 

Chính sách bản quyền của taxitaianphat.com

Bạn không được sao chép bất kỳ nội dung nào của chúng tôi mà không được quyền cho phép của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng công thức hoặc nội dung thành viên của chúng tôi trừ khi bạn có quyền làm như vậy.

Hỗ trợ

Bạn có thể liên hệ với người điều hành của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin liên lạc, xem trang liên hệ của chúng tôi .